Scattle Capital

Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής

Το 2015, το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων ανέθεσε σε Επενδυτικό Σύμβουλο την κατάρτιση Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ) εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Πρωταρχικός στόχος της ΔΑΕΠ είναι ο επίσημος καθορισμός και προσδιορισμός της μεθόδου και του μηχανισμού με τους οποίους οι επενδυτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με τον συγκεκριμένο στρατηγικό σκοπό του Ταμείου Συντάξεως.

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι Στρατηγικοί Στόχοι και η Στρατηγική Κατανομή των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη ΔΑΕΠ καθορίστηκαν σε συνέχεια λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων και αναγκών του Ταμείου, καθώς και λεπτομερούς αξιολόγησης των κινδύνων και των πιθανών αποδόσεων των διαφόρων κατηγοριών των στοιχείων ενεργητικού. Ο στρατηγικός στόχος της ΔΑΕΠ είναι να υποβοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνετή διαχείριση του Ταμείου, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

 

1. Ασφάλεια και προστασία των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου

2. Ποσότητακαιποιότηταεπενδυτικών επιλογών

3. Ρευστότητα σε σχέση με τη φύση και τη διάρκεια των υποχρεώσεων

4.  Μεγιστοποίηση της απόδοσης με βάση τον χαμηλότερο δυνατό επενδυτικό κίνδυνο

5.  Ικανοποιητική κερδοφορία δεδομένου του επιπέδου των ωφελημάτων

6.  Διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού και διασπορά κινδύνου

7. Πλήρης συμμόρφωση με τις θεσμικές υποχρεώσεις του Ταμείου και συγκεκριμένα πλήρης υιοθέτηση των Επενδυτικών Κανόνων του Άρθρου 36 του Νόμου και των επενδυτικών περιορισμών της Οδηγίας 2 του 2010. 

 

Επενδυτικός Ορίζοντας και Κατανομή Στοιχείων Ενεργητικού

Ο μέσος επενδυτικός ορίζοντας για το Ταμείο Συντάξεως καθορίζεται σε τουλάχιστον 25 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του Ταμείου, τη φύση και την αναμενόμενη καταβολή ωφελημάτων, καθώς και τη μέση ηλικία των μελών (40 ετών τον Μάρτιο του 2015). Λήφθηκαν επίσης υπόψη το εργασιακό καθεστώς των μελών και η ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης του Ταμείου (65 ετών), γεγονός που υποστηρίζει την υπόθεση ότι τα μέλη του Ταμείου θα συνεχίσουν να εργάζονται κατά μέσο όρο για 25 τουλάχιστον χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2015, η κατανομή των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου Συντάξεως ήταν ως ακολούθως: 

Στρατηγική Κατανομή Στοιχείων Ενεργητικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιλέξει να επενδύσει αποκλειστικά σε μετρητά, καταθέσεις, ομόλογα και μετοχικό κεφάλαιο στη βάση ορισμένων περιορισμών όπως περιγράφονται στη ΔΑΕΠ.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ελάχιστα και μέγιστα ποσοστά που θα επενδυθούν στις επιλεχθείσες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού.

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού

Ελάχιστο ποσοστό που θα επενδυθεί

Μέγιστο ποσοστό που θα επενδυθεί

Μετρητά και καταθέσεις

0%

20%

Κυβερνητικά ομόλογα (Κύπρος)

30%

50%

Εταιρικά ομόλογα (Ευρωζώνη)*

0%

30%

Εταιρικά ομόλογα (Διεθνή)

0%

20%

Μετοχικό κεφάλαιο (ΧΑΑ-ΧΑΚ)

0%

10%

Μετοχικό κεφάλαιο (Ευρωζώνη/Διεθνές)**

0%

30%

Ακίνητη περιουσία

0%

15%

 

*Εταιρικά ομόλογα Ευρωζώνης βαθμίδων Α μέχρι ΒΒΒ

** Αμοιβαία κεφάλαια

Για κάθε επιλεχθείσα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ορισμένα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναθεώρησης της απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου Συντάξεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Συνταξιοδοτικά Νέα