ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πληρωμής εισφορών για το έτος 2018, αλλάζει με σκοπό την συμμόρφωση του Ταμείου με τον Νόμο 208(Ι)/2012.

Η εισφορά (€40) θα χρεώνεται στην μερίδα του δικηγόρου κάθε τέλος του μήνα και η πληρωμή θα πρέπει να διεκπεραιώνεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

Οι συσσωρευμένες εισφορές κάθε τριμήνου θα πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που λήγει το τρίμηνο, δηλαδή:

Γενάρης – Μάρτης           Μέχρι 30/04/2018

Απρίλης – Ιούνης             Μέχρι 31/07/2018

Ιούλης – Σεπτέμβρης       Μέχρι 31/10/2018

Οκτώβρης – Δεκέμβρης   Μέχρι 31/01/2019

Οι τρόποι εξόφλησης των εισφορών είναι οι εξής:

1.     Προσέλευση των μελών στο γραφείο του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Φλωρίνης 11, Γρ. 202, Λευκωσία).

2.     Μέσω της υπηρεσίας JCCSmart(https://www.jccsmart.com/account/log-on?ReturnUrl=%2Fe-bill%2Finvoices%2F2052%2Fpay).

3.     Μέσω Αυτόματης Χρεωστικής Εντολής.

 

Αναφορικά με την αυτόματη χρεωστική εντολή, οι δικηγόροι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν  το σχετικό έντυπο καθώς και να επισυνάψουν επίσημο πιστοποιητικό IBANτου λογαριασμού τους και να το αποστείλουν στο P.O. Box24848, 1304 Λευκωσία.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το γραφείο του Ταμείου Συντάξεως στο 22873310.

 

 

 

Συνταξιοδοτικά Νέα