Πληροφορείστε ότι στις περιπτώσεις όπου η καταχώρηση αιτήσεων εμπορικών σημάτων γίνεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίστοιχο τέλος μέσω της ιστοσελίδας JCC Smart κάνοντας κλικ εδώ.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα γραφεία του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων στο 22873310.

 

28 May 2024