Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 30 Ιουνίου 2017 τίθενται σε ισχύ οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 καθώς και οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2017.

Η τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών κατέστη αναγκαία και επιβεβλημένη για την αύξηση της βιωσιμότητας του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων έπειτα από υποδείξεις των αναλογιστών.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές τροποποιήσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Ιουνίου 2017 κάνοντας κλικ εδώ

15 July 2024